Hoe wordt vertrouwen gewaarborgd?

Een grote persoonlijke betrokkenheid van de bestuursleden en de vrijwilligers zijn kenmerkend voor SCSI. Het is nadrukkelijk de bedoeling geïnteresseerde sponsoren en donateurs bij de dagelijkse gang van zaken van de stichting te betrekken, dit om continuïteit en eigenaarschap te bevorderen.

SCSI streeft ernaar om jaarlijks een bezoek te brengen aan DEET en SJDT om de projecten te bekijken, de uitgevoerde werkzaamheden en de financiële administratie van de partnerorganisaties te evalueren en om de steunkinderen persoonlijk te ontmoeten. De observaties en ervaringen van deze bezoeken worden aan het bestuur worden gerapporteerd en in uitgebreide verslagen, foto’s en video’s worden gepubliceerd op deze website. Daarnaast worden, in overleg met DEET en SJDT, ook individuele bezoeken van sponsoren aan hun sponsorkind in Zuid-India mogelijk gemaakt.

Ieder sponsorouder ontvangt minimaal één keer per jaar een recente foto van zijn of haar steunkind, een jaarrapport van de prestaties op school en informatie over de ontwikkelingen van het kind, de gezinssamenstelling, de gezondheid en/of veranderde leefomstandigheden. De resultaten van projecten worden middels foto’s, video’s en toelichtingen op de website van SCSI, in nieuwsbrieven en op social media gepresenteerd.

In overleg met DEET en SJDT zullen voor alle sponsorgelden en donaties verantwoording worden afgelegd. Door middel van jaarverslagen, bankafschriften, bonnen e.d. wordt de besteding van deze middelen aangetoond en gecontroleerd door SCSI. De stichting sluit in 2023 bovendien een samenwerkingsovereenkomst met SJDT en DEET af om desbetreffende werkafspraken vast te leggen. Ook houdt het bestuur van SCSI minimaal drie keer per jaar een video overleg en een tussentijdse evaluatie met de Indiase partnerorganisaties.

Op de website zal een samenvatting van de financiële uitgaven per project worden gepubliceerd. Daarnaast worden de inkomsten en uitgaven van de stichting verantwoord in een financieel jaarverslag. De jaarverslagen en het beleidsplan worden gepubliceerd op de website. In de komende jaren werkt SCSI toe naar een ANBI status en eventueel later ook naar een CBF-erkenning waarmee de stichting zich conformeert aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector zijn vastgesteld.