Nieuwsbrief nr. 5

Beste sponsorouders en donateurs,

We willen graag onze oprechte dank uitspreken aan de velen onder jullie die al het sponsorgeld van de afgelopen maanden hebben overgemaakt. Sommigen van jullie moeten dit nog doen. We willen jullie vriendelijk verzoeken dit zo snel mogelijk te doen, aangezien we van plan zijn het totaalbedrag over een week over te maken naar SJDT en DEET. Dank je wel!

Mocht je om welke reden dan ook besluiten om niet langer te sponsoren, dan vragen we je vriendelijk om dit aan ons te laten weten. Op die manier kunnen we de betreffende kinderen en gezinnen onderbrengen bij andere sponsorouders, aangezien zij onze ondersteuning hard nodig hebben.

Wat betreft de automatische incassoprocedure willen we graag mededelen dat deze vanwege technische redenen wat langer kan duren dan verwacht, en zal naar verwachting in november van start gaan. Daarom vragen we je om het maandelijks sponsorgeld in de eerste week van oktober over te maken, zoals je voorheen hebt gedaan.

Hier zijn onze bankgegevens:

Ontvanger: STICHTING CHILDREN SUPPORT INDIA

IBAN: NL20 ABNA 0123 7870 41

Vermelding: Nummer(s) van je kind(eren) gevolgd door S (voor SJDT) of D (voor DEET).

Heel veel dank en groet, namens het bestuur en alle vrijwilligers,

Erwin Krol, voorzitter SCSI

Dit vind je misschien ook leuk...