Categorie: Uncategorized

Het schoolsysteem uitgelegd

Het schoolsysteem uitgelegd

Van SJDT ontvingen wij uitleg over het schoolsysteem aldaar. Hier krijgen ze namelijk nogal eens vragen over. Natuurlijk delen wij dit graag met jullie! Samen met de kerstgroet!

Nieuwsbrief 7, november 2023

Nieuwsbrief 7, november 2023

Beste sponsorouders en donateurs, Welkom bij de nieuwsbrief van Stichting Children Support India! Voorbereiding automatische incasso … Vanaf 1 januari 2024 gaan we automatisch incasseren voor sponsorouders die een machtiging willen afgeven. We willen daarom...

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Stichting Children Support India is een veilige vrijwilligersorganisatie. Onze gedragsregels en het aannamebeleid voor vrijwilligers zijn vastgelegd in ons beleidsplan. Indien u ongewenst gedrag ervaart kunt u contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Annemieke Stoffelsen...